Aino-produkterna marknadsförs, importeras och produceras av Kotilaakso Oy Ab   |   Aino suomeksi  
Ren lycka till että finländsk hem!

Etik ock ekologi

Majoriteten av Aino-produkterna tillverkas antingen helt i Finland eller monteras ihop av delar i Finland. En del av produkterna produceras inom övriga EU eller i Asien. En Aino-produkt övervakas. Aino-produkter genomgår en bedömning där man avgör produktens lämplighet för finsk städkultur, produktens använbarhet och funktionalitet samt hållbarhet, eller kort sagt: produktens kvalitet.

Tillverkarna av Aino-produkter är valda med omsorg. Representanterna för Kotilaakso, som ansvarar för produktionen, har på plats besökt varje samarbetspartners produktionsanläggningar och känner således sina underleverantörer och de omständigheter under vilka produkterna framställs. För Aino duger endast förhållanden som är etiskt och ekologiskt hållbara.

Vid tillverkning av städutrustningen används många oika slag av råvaror. I gatu- och mattborstarna används naturfiber och virke som t.ex. bok, furu, och gran. Borstar som är förbrukade kan brännas. Det vanligaste plastmaterialet är polypropen, vilket kan återvinnas. De syntetiska fibrerna skall i sin tur deponeras med torra sopor.

Vid utveckling av nya produkter är möjligheten till återvinning av materialen och miljövänlighet viktiga värden. I de nya borstarna finns t.ex. ändar som kan bytas ut. På detta sätt förlängs produkternas brukslängd, och mängden material som skall avyttras minskas.

Kotilaakso strävar även till att minska belastningen på miljön i den egna verksamheten. Allt förpackningsavfall, som t.ex. folier och kartong, återvinns. Plastavfall återanvänds och träavfall bränns för uppvärmningsändamål. Kartonger återanvänds i lagret. Något annat avfall uppstår inte i Kotilaaksos produktion.

Även Aino-produkternas förpackningar utvecklas för att vara miljövänliga. Målet är att helt avstå från förpackningsplast. Man har redan kommit ganska långt i detta arbete, och många produkter har fått ett nytt utseende och ny förpackning.