Aino tuotteet markkinoi, maahantuo ja valmistaa Kotilaakso Oy  |   Aino på svenska  
Puhdasta onnea suomalaiseen kotiin!

Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Kotilaakso Oy
Asentajankatu 4
33840 TAMPERE
Puh 03 2655 800

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Janne Kouvo
(janne.kouvo@kotilaakso.fi)

4. Rekisterin nimi

Aino.fi asiakasrekisteri

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Aino -sivuston asiakasrekisteri jonka kautta välitetään sähköisiä tiedotteita Aino.fi:n verkkopalvelun sekä Kotilaakso Oy:n uutuuksista ja tapahtumista sähköpostiosoitteisiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot:
Nimi
Sähköpostiosoite

Vapaaehtoiset tiedot:
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Lomakkeen lähettäneet ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Kotilaakso Oy:n ulkopuolelle ilman henkilän lupaa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja tarvittaessa muin teknisin toimenpitein kuten salaamalla tiedot huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Rekisteriseloste on päivitetty 01.07.2010